Els arbres i els seus secrets

20,90

Coutard, Victor,
1a edició, BLUME (Naturart) 2020
216 pàgines 240 x 190 mm
22,00978-84-18075-21-6

En castellá.

* Amb fitxes documentades i accessibles, aquest llibre ofereix una visió global de l’arbre com a element central del nostre planeta.
* Un estímul per a sortir a la trobada de l’auró que habita al fons del jardí, de la secuoya del
parc, del plàtan de l’avinguda o d’una pineda a la muntanya.
* Una invitació a conèixer als arbres de la nostra vida.
El tema dels arbres és transversal.
L’arbre exerceix un paper ecològic fonamental, tant per als ocells als quals alimenta o dóna recer com per a la qualitat de l’atmosfera o els paisatges que contribueix a preservar.
L’arbre adopta un paper social i econòmic important.
Brinda als homes l’ocasió de reunir-se, de gaudir d’una mica d’ombra o d’admirar un fullatge.
Ens proporciona fusta, fruits, llavors, oli i fins i tot paper.
Més de mil milions de persones depenen directament dels boscos per a la seva supervivència. Resulta fascinant constatar que, si bé l’home sempre s’ha interessat pels arbres, aquests comencen ara a revelar els seus secrets.
Considerats durant molt de temps com a simple mercaderia, com a font d’ingressos en forma de mobles, avui ens descobreixen la seva capacitat de comunicació, unes facultats ecològiques
sorprenents i nombroses virtuts útils per a l’home i a la resta d’éssers vius, en general, que habiten el nostre planeta.

Comprar

Categories: ,